Vreemd bevredigende video's: de psychologie achter de gevoelens (2023)

Zit je tijdens het scrollen door sociale media ook vast in een lus van het kijken naar vreemd genoeg bevredigende video's?

Heb je je ooit afgevraagd waarom we deze merkwaardig bevredigende video's blijven bekijken en wat er zo bevredigend aan is? Welnu, psychologen hebben geprobeerd de psychologie achter deze 'vreemd genoeg bevredigende' video's te begrijpen. Laten we eens kijken wat deze video's miljoenen views oplevert, waarom het ons ontspant en waarom het zo aantrekkelijk voor ons is.

Hé, raak nog niet verslaafd! Lees verder om de wetenschap achter het aangename aspect van vreemd genoeg bevredigende video's te begrijpen.

Psychologie achter vreemd bevredigende video's:

1. Hersenchemicaliën en vreemd genoeg bevredigende video's

Professor Rober Colombo deed een onderzoek waarin hij ontdekte dat dergelijke video's vrijkomengeluk hormonen, serotonine en dopamine chemicaliën in onze hersenen. Daarnaast bleek uit een rapport van Wired dat het tintelende gevoel dat wordt veroorzaakt door de audio en het beeld van deze vreemd genoeg bevredigende video's ons een kalm en ontspannen gevoel geeft.

Daarom merken we dat we aan deze video's vastzitten terwijl we vrede en geluk ervaren door ze te bekijken.

Feitencontrole: In 2018 identificeerde Instagram "Oddly Satisfying Videos" als de snelst groeiende niche.

2. ASMR en vreemd bevredigende video's

Als je al een tijdje op social media zit, ken je vast en zeker de term ASMR (nog een trending video niche!). ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response, een hersenboodschap die je een ontspannend gevoel geeft.

De oprichter van ASMR University, professor Craig Richard, concludeerde uit zijn observatie dat de kleuren tot de handbewegingen van dergelijke video's een kietelend gevoel van ons hoofd naar de ruggengraat sturen. Dit veroorzaakt de ervaring van positieve emoties, waardoor onze stemming verandert.

Feitencontrole: gemiddeld wordt er elke minuut minstens één video met de hashtag #OddlySatisfying op Instagram geplaatst.

3. Kind als hersens en vreemd genoeg bevredigende video's

Professor Craig suggereert ook dat het kijken naar iemand die iets bekwaams met zijn handen doet, ons brein boeit omdat het onze kinderlijke neigingen aanspreekt. Hij zegt dat deze handbewegingen een beroep doen op ons jongere brein, dat gefocust en geïnteresseerd is in het leren van nieuwe dingen.

Dus als we deze merkwaardig bevredigende video's zien, krijgen onze hersenen de boodschap dat we misschien iets leren door naar de fijne motoriek van anderen te kijken. Zo activeren we onze kinderlijke focus.

4. Bevrediging en vreemd genoeg bevredigende video's

Wij mensen worden altijd verleid door onmiddellijk genot. Gewoon 5 seconden aan beelden kijken, wat ons niets kost en handig is voor onmiddellijke stressverlichting, zorgt ervoor dat we keer op keer teruggaan naar deze video's. De onmiddellijke ontspanning die deze video's bieden, werkt als een min-meditatiesessie, waardoor we ons lichter en gelukkiger voelen.

Om dit allemaal in korte tijd en onmiddellijk te krijgen, zijn we vaak verslaafd aan deze video's. Psychologen suggereren zelfs dat deze video's en hun sensaties het 'precies goed'-gevoel veroorzaken.

5. Persoonlijkheidskenmerken en vreemd genoeg bevredigende video's

Interessant is dat je persoonlijkheidstype hier ook een rol kan spelen. Ja, als je een bepaald type persoonlijkheid hebt, is de kans groot dat je deze vreemd bevredigende video's bekijkt en er plezier aan beleeft.

Deze interessante studie is uitgevoerd door Fredborg et al. (2017), waar hij ontdekte dat mensen die hoger scoren op openheid voor ervaring en neuroticisme, lager scoren op consciëntieusheid, extraversie en sgreeabless (Vijf grote persoonlijkheidskenmerken) zullen eerder genieten van deze bevredigende video's.

Waarom? Ze zijn angstiger en tegelijkertijd vindingrijker en ruimdenkender om deze video's prettig te vinden.

6. Spiegelneuronentheorie en vreemd genoeg bevredigende video's

Voordat we het verband begrijpen tussen vreemd genoeg bevredigende video's en de theorie van spiegelneuronen, moeten we eerst begrijpen waar deze theorie over gaat. Volgens de spiegelneuronentheorie krijgen we, als we naar iemand kijken die iets doet, het gevoel (neurologische reactie) dat wij degenen zijn die die taak uitvoeren.

Dus als we iemand het slijm zien verpletteren en organiseren, hebben we het gevoel dat wij degenen zijn die het in plaats daarvan doen. Zo wordt in plaats van ontspanning en kalmte gevoeld.

Dus het is veilig om te zeggen dat het kijken naar vreemd genoeg bevredigende video's een handige manier is om stress en angst te bestrijden? Wel, ja! De volgende keer dat je een korte mentale pauze of een instant stressbreker wilt, probeer dan eens een paar ongewoon bevredigende video's te bekijken.

Disclaimer: we suggereren geen vreemd genoeg bevredigende video's als alternatief voor therapie. We bevelen het aan voor zelfhulp en snelle tips om je beter te voelen. Zorg er tijdens het bekijken van dergelijke video's ook voor dat je niet in de valkuil van verslaving trapt. Daarom wordt voorgesteld om het aantal te consumeren video's te beperken.

Speciale sectie: Uw dagelijkse dosis vreemd bevredigende video's

Welnu, op dagen dat je je overweldigd voelt of worstelt voor een goed nachtrust, kun je een van deze Instagram-pagina's bezoeken om je dosis mini-meditatieve tour te krijgen. Als je nog aanbevelingen hebt om hieraan toe te voegen, deel ze dan met ons in het opmerkingengedeelte!

@annettelabedzki

@sand.tagious

@paint_mixings

Wat vind je van deze bevredigende video's? Voel je je ook kalm en ontspannen na het bekijken van zulke merkwaardig bevredigende video's? Deel uw mening met ons in de opmerkingen hieronder.

Bedankt voor het lezen!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 03/10/2023

Views: 5665

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.