Tekenen dat een kat sterft aan nierfalen - Gegu Pet (2024)

Tekenen dat een kat sterft aan nierfalen.Ik werk nu al drie jaar op het gebied van katachtige geneeskunde en heb in deze tijd veel hartverscheurende verhalen gehoord van kattenliefhebbers over hun zieke katten die niet snel genoeg werden behandeld.Mijn doel is om u te informeren over de tekenen van nierfalen bij katten.Deze kennis kan u helpen de toestand in een eerder stadium te identificeren en uw geliefde huisdier te helpen de behandeling te krijgen die ze nodig hebben voordat het te laat is.

De ergste nachtmerrie van een katteneigenaar is om zijn gekoesterde, harige vriend te laten wegnemen door de dierenarts vanwege ziekte.Het is een enge zaak, vooral als je niet begrijpt wat er gebeurt.Helaas kunnen katten lijden aan nierfalen zonder tekenen te tonen.Dus hoe weet je of je katachtige vriend ziek is?Nou, ik ben hier om je te helpen.Dit artikel gaat over een paar manieren om te zeggen of uw kat sterft aan nierfalen.

Signs A Cat Is Dying Of Kidney Failure - Gegu Pet (1)

Nierfalen is een zeer ernstige aandoening die katten van elke leeftijd kan beïnvloeden, maar het is vooral gebruikelijk in oudere katten.

Deze toestand treedt op wanneer de nieren van uw kat niet meer goed werken, wat betekent dat ze afvalproducten niet uit hun bloed kunnen verwijderen.Wanneer dit gebeurt, bouwen gifstoffen op in het bloed en veroorzaken ze schade aan de rest van het lichaam van uw kat.

Als u een van de volgende tekenen in uw huisdier opmerkt, moet u uw dierenarts onmiddellijk bellen:

-Verhoogde dorst

-Verhuld urineren

-Gewicht verlies (zelfs als uw kat altijd te zwaar is geweest)

-Loss van eetlust (een gemeenschappelijk symptoom)

Nierfalen is een ernstige aandoening en het is belangrijk om de tekenen van kattennierziekte te kennen.

De nieren zijn twee organen die bloed filteren, afvalproducten verwijderen en helpen bij het handhaven van de elektrolytbalans in het lichaam.Wanneer ze beschadigd raken, kunnen ze hun normale functies niet langer uitvoeren.Wanneer dit gebeurt, staat het bekend als nierfalen.

Nierziekte kan worden veroorzaakt door veel verschillende factoren, waaronder genetica, dieet en leeftijd.Katten krijgen vaker nierziekte dan andere dieren omdat ze kortere levensduur hebben en sommige rassen genetisch vatbaar zijn voor de aandoening.

Als uw kat een van de volgende symptomen van nierziekte of falen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw dierenarts:

-Loss van eetlust en dorstigheid (katten zullen vaak grote hoeveelheden drinken)

-Verhuld urineren (frequentie kan tijdens de nacht of na de maaltijd toenemen)

-Gewichtverlies (vooral als er geen andere oorzaken voor zijn, zoals diabetes of kanker)

Tekenen dat een kat sterft aan nierfalen

Nierfalen bij kattenkomt vaak voor bij oudere katten.Als dit niet wordt behandeld, kan dit ernstige gezondheidsproblemen opleveren.Als chronisch is, is er geen remedie.Door het opsporen van nierfalen te detecteren, kunnen we echter de juiste behandeling voor onze kat vinden en hun kwaliteit van leven verbeteren.

In dit dierwwised artikel gaan we door deSymptomen van een kat met nierfalen.We zullen ook uitleggen wat nierfalen bij katten is, de oorzaken en mogelijke behandeling.Lees verder voor meer informatie!

Wat is nierfalen bij katten?

Nierfalen treedt op wanneer een of beide nieren falen.Het is geen specifieke ziekte, maar eensyndroom dat de functionaliteit van de nieren vermindert.

Het niersysteem speelt een zeer belangrijke rol in het lichaam, omdat het verantwoordelijk is voor het filteren van het bloed en het elimineren van afvalstoffen door de urine.Wanneer de nieren beginnen te falen, compenseren ze meestal totdat de schade zo geavanceerd is dat de symptomen verschijnen, die te wijten zijn aan de accumulatie van giftige stoffen.

Om deze reden, wanneer de kat bij de dierenarts aankomt, is deze meestal al erg ziek.De ziekte is al maanden en zelfs jaren aan het brouwen.Daarom wordt het aanbevolen voor katten om bloed- en urinetests minstens eenmaal per jaar te doen zodra ze ongeveer zeven jaar oud zijn.

Oorzaken van nierfalen bij katten

Er zijn bepaalde factoren die zijn gekoppeld aan chronische nierziekte bij katten.De belangrijkste is gewoon leeftijd.Naarmate katten ouder worden, zijn ze meer vatbaar voor nierfalen.AnderOorzaken kunnen omvatten:

 • Polycystische nierziekte, de meest voorkomende aangeboren pathologie.Het beïnvloedt vooral dePerzische katen zijn kruisen.
 • Bacteriële pyelonefritis.
 • Urolieten, ook bekend als stenen, in de bovenste urinewegen.
 • Chronische virale infecties zoals leukemie of immunodeficiëntie.
 • Nierlymfoom.
 • Consumptie van onevenwichtige diëten.
 • Vergiftiging.
 • Ischemie als gevolg van een afname van de bloedstroom.

Om de staat van de nieren van uw kat te kennen, zal de dierenarts eenurine en een bloedtest.Echografie kan ook worden gedaan.Dit bepaalt hoe goed de nieren werken en de omvang van schade.Dan zal uw dierenarts het beste kunnen bepalenbehandelingvoor uw kat.

Stadia van nierfalen bij katten

Nierziekte kan ernstig zijn, afhankelijk van in welk stadium uw kat zich bevindt. DeIris -classificatie, International Renal Interest Society, bestaat in vier fasen, elk met hun eigen kenmerken en enkele aanbevelingen voor behandeling.Ze zijn als volgt:

 • Fase 1: impliceert een creatininewaarde lager dan 1,6, waarbij SDMA niet hoger is dan 18. Er is geen azotemie, wat de toename is van bepaalde stoffen in de urine.
 • Stage 2: Creatinine ligt tussen 1,6 en 2.8.SDMA ligt tussen de 18 en 25. Er is milde azotemie maar geen klinische tekenen.Met andere woorden, de kat lijkt gezond te zijn.Vanaf dit stadium van de toediening van een specifiek dieet wordt aanbevolen.
 • Fase 3: wordt gekenmerkt door een creatinine tussen 2,9 en 5 en een SDMA tussen 26 en 38. Azotemie is matig en er beginnen enkele symptomen van de ziekte te verschijnen.
 • Fase 4: Creatinine is groter dan 5 en SDMA is groter dan 38. Er is ook ernstige azotemie.
Signs A Cat Is Dying Of Kidney Failure - Gegu Pet (2)

Symptomen van nierfalen bij katten

Nierfalenveroorzaakt verschillende symptomen die we kunnen detecteren.Aanvankelijk zijn de symptomen moeilijk te observeren omdat ze vrij mild zijn, zodat ze onopgemerkt kunnen blijven.Daarom is het niet ongebruikelijk dat een kat wordt gevorderd in zijn nierfalen wanneer uiteindelijk naar de dierenarts wordt gebracht.

Als u een van deze symptomen opmerkt, is het het beste om uw kat zo snel mogelijk naar de dierenarts te brengen.Desymptomenvoor wanneer een kat aan het lijden isAcute nierfalenZijn:

 • Depressie
 • Uitdroging
 • Anorexia
 • Verhoging van de hoeveelheid urine of, omgekeerd, de kat stopt met urineren.Deze hebben een slechtere prognose.
 • Braken
 • Temperatuurdaling
 • Diarree
 • Tekenen op neurologisch niveau

Het detecteren van een van deze symptomen is een goede reden om dringendGa naar de dierenarts.Anders kan de kat sterven.Aan de andere kant, de klinische tekenen die ons kunnen doen vermoedenchronisch nierfalenin de loop van de tijd verergeren en zijn de volgende:

 • Toename van het waterverbruik
 • Verhoogde urineput
 • Uitdroging
 • Anorexia
 • Braken
 • Depressie
 • Slecht uiterlijk van de jas
 • Bloedarmoede
 • Hypertensie
 • Gewichtsverlies
 • Halitose, slechte geur in de ademhaling
 • Wonden in de mond
 • Zwakheid

Behandeling van nierfalen bij katten

DeBehandeling van nierfalenis gebaseerd op een specifiek dieet enMedicatie om de symptomen te beheersen.Voedsel en hydratatie zijn belangrijke aspecten, en dat hun dierenarts hun vooruitgang bewaakt.Uw dierenarts moet regelmatige controles uitvoeren om de evolutie van de ziekte te beheersen.

In deze pathologie, huneetpatroonmoet worden beschouwd als medicijn omdat het direct de progressie van de ziekte beïnvloedt.We moeten er ook voor zorgen dat onze kat goed gehydrateerd is.Uw dierenarts zal waarschijnlijk aanbevelen om ze van hoge kwaliteit te voedennat voedsel.Ze zullen ook andere richtlijnen verklaren, zodat uw kat het juiste dieet verbruikt.

Aan de andere kant, als je kat aan het lijdenAcute nierfalen, omdat het een noodgeval is, is het eerste wat je moet doenStabiliseer de toestand van uw kat.Om dit te doen, is het meestal essentieel om hen toe te laten aan het veterinaire centrum om vloeistoffen en medicijnen intraveneus toe te dienen.

Ten slotte,niertransplantatiesworden gedaan in bepaalde landen zoals de Verenigde Staten.Het is geen gebruikelijke praktijk omdat het een ethische beoordeling vereist, omdat een nier uit een gezonde kat moet worden geëxtraheerd.Desalniettemin zijn goede resultaten gemeld.

Signs A Cat Is Dying Of Kidney Failure - Gegu Pet (3)

Is er een natuurlijke behandeling voor nierfalen bij katten?

Wetenschappelijk bewijs suggereert om te kiezen voor eenspecifiek zelfgemaakt dieet, aanbevolen door de dierenarts.Dit zal gezonder zijn dan de meeste commercieel nat voedsel voor katten.Bij het koken van deze maaltijden voor onze katten moeten we echter rekening houden met hun voedingsbehoeften.Het is heel belangrijk dat we de richtlijnen van de dierenarts volgen.

Betreffende deBehandeling van andere symptomen, zelfgemaakte kruiden en therapie hebbennietGetoond effectiviteit.Daarom is het het beste om te kiezen voor het medicijn dat door de dierenarts wordt aanbevolen.Omdat dit een dodelijke ziekte kan zijn, moeten we heel voorzichtig zijn hoe we omgaan met hun behandeling.

We moeten de nadruk leggen op deHet belang van naar je dierenarts gaanen hen toestaan hun werk te doen.Ze zullen professioneel onderzoeken, diagnosticeren en de beste behandeling voor de toestand van uw kat vinden.Omdat ze professionals zijn die hun leven hebben gewijd aan hun werk, is het het beste dat we hen vertrouwen met de gezondheidsreis van onze kat.

Kan nierfalen bij katten worden genezen?

Nierfalen isaltijd te behandelen, maar dat betekent niet dat het kan worden genezen.Als het verlies van functioneel nierweefsel is opgetreden, is de schade onomkeerbaar.Deze katten zullen nodig zijnlevenslange behandeling,En zelfs dan zal de ziekte blijven vorderen.

Levensverwachtingvan de diagnose isongeveer 2-3 jaar, maar het is zeer variabel, afhankelijk van de situatie van elke kat.Dus als uw kat nierfalen heeft, concentreer u dan op het aanbieden van een goede kwaliteit van leven.Hun welzijn is belangrijker dan de jaren dat ze leven.

Aan de andere kant kan acute falen ertoe leidenSnelle dood van de kat.Zelfs als de juiste veterinaire behandeling wordt gestart, sterven de monsters die niet in 24-48 uur niet gunstig reageren.Katten die herstellen kunnen worden last van chronische nierfalen.

https://youtube.com/watch?v=Y3qeRtf*ckU%3Fautoplay%3D0%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.animalwised.com%26widgetid%3D1

Dit artikel is puur informatief.AnimalWised heeft niet de bevoegdheid om een veterinaire behandeling voor te schrijven of een diagnose te stellen.Wij nodigen u uit om uw huisdier naar de dierenarts te brengen als zij lijden aan enige aandoening of pijn.

Tekenen dat een kat sterft aan nierfalen - Gegu Pet (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5860

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.