Lil Dicky onthult waarom Kevin Hart moest invallen voor Kanye in zijn "Earth"-muziekvideo - TRL Top 10 | MTV (2023)

JE FAVORIETE MTV-SHOWS STAAN OP PARAMOUNT+

TRL Top 10

Lil Dicky onthult waarom Kevin Hart voor Kanye moest invallen in zijn "Earth"-muziekvideo

31-05-2019

Lil Dicky vertelt over het casten van zijn 'Earth'-muziekvideo met in de hoofdrollen Justin Bieber, Ed Sheeran, Halsey en meer, en legt uit waarom hij Kevin Hart de rol van Kanye West liet inspreken.

Meer

Ashanti plaagt de mogelijkheid om in 2019 een album uit te brengen

TRL Top 10

Ashanti kijkt terug op haar vele eerdere TRL-optredens, plaagt een mogelijke albumdrop in 2019 en onthult het J.Lo-nummer dat ze zelf had willen opnemen.

31-05-2019

Dit vind je misschien ook leuk5 video's

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 12/10/2023

Views: 5595

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.