Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (2024)

Voor wie dit advies?

Als jij degenen bent wiens auto recentelijk is ingebroken/vernield/ingegooid/beschadigd in het holst van de nacht of in de vroege ochtend zoals 2 of 3 uur 's nachts of als er steeds wordt ingebroken, autoruit ingeslagen of andere schade, dan zal dit bericht je helpen vind een betrouwbare beveiligingscamera-oplossing voor autobewaking en schrik potentiële auto-inbrekers of daders af.

Of u bent degene die op zoek is naar een beveiligingscamera/videocamera voor plaatsing op de voordeur/garage/appartementraam/herenhuisraam dat uitkijkt op uw geparkeerde autoof een dashcam in een auto, toch vind je deze gids buitengewoon nuttig.

Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (1)

Klaar. Set. Redden!

Grote selectie, grote BESPARING. Bemachtig Reolink beveiligingscamera's & -systemen voordat de beste prijzen wegglippen!

Bekijk de infographic voor een snel overzicht van hoe u iemand kunt betrappen die 's nachts in uw auto inbreekt:

Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (2)

Iemand betrappen op het vernielen/inbreken/stelen van uw auto 's nachts

Hoe betrap je of stop je iemand die je auto vernielt, inbreekt of steelt? Stel, wat te doen als de auto 's nachts buiten geparkeerd staat, hetzij op de oprit, voordeur, op straat, buiten uw huis, gedeelde parkeerplaats, appartementparkeerplaats of steeg?

Je hebt extra paar ogen nodig om je geparkeerde auto in de gaten te houden.
Beveiligingscamera's voor geparkeerde auto's, verborgen camera's voor auto's, dashcams voor een geparkeerde auto, beveiligingscamera's voor thuis (voordeur, oprit, garage of achtertuin), beveiligingscamera's voor autobewaking of beveiligingscamera's voor in de autohelp iemand te vangen, af te schrikken of te stoppen bij het inbreken, vernielen, sleutelen of stelen van uw geparkeerde auto.

We bieden deze handige tips om een ​​auto-inbreker of vandaal te vangen terwijl u rekening houdt met waar u uw voertuigen parkeert.

  • Scenario 1: Auto's staan ​​geparkeerd in een slecht verlicht/weinig licht
  • Scenario 2: Auto's staan ​​ver van huis/appartement geparkeerd
  • Scenario 3: Auto's staan ​​geparkeerd in een vrijstaande garage
  • Scenario 4: Er is geen of beperkte netwerk-/internettoegang

Scenario 1: Auto's staan ​​geparkeerd in een slecht verlichte of weinig verlichte ruimte

Veel mensen parkeren hun auto op straat, op de oprit, op de stoep, op een gedeelde parkeerplaats of in de steeg naast het herenhuis, die in veel gevallen slecht verlicht en donker is.

Dus hoe kunt u iemand betrappen of tegenhouden die uw geparkeerde auto 's nachts intoetst of beschadigt?

Om iemand te vangen en te identificeren die uw auto of bezittingen vernielt, inbreekt, beschadigt of steelt, kunt u kiezen voor nachtzichtcamera's in kleur die belangrijke visuele details vastleggen, zoals de kleur van de kleding van de daders, het merk van de auto's of andere details.

DeReolink Argus 3 Prokleuren nachtzicht beveiligingscamera, bijvoorbeeld, kan tot 33 voet 's nachts vastleggen, wat geweldig is om aan de muur, binnenwelving, de overhang van het dak of onder de dakrand te monteren om uw geparkeerde auto in de gaten te houden.

Of gebruikers kunnen kiezen voor beveiligingscamera's voor buiten met fatsoenlijk nachtzicht (IR-filter en breed dynamisch bereik) om heldere en scherpe video's vast te leggen met uitgebalanceerde verlichting en rijke details, zoalsReolink RLC-823A(PTZ IP-camera met 190 ft nachtzicht).

EnReolink E1 Buiten(5MP Super HD IP-beveiligingscamera met 12 stuks IR-LED's) werkt goed in dergelijke scenario's.

In combinatie met eennetwerk videorecorder(NVR),Op het netwerk aangesloten opslag(NAS), File Transfer Protocol (FTP), konden huiseigenaren Reolink-camera's gebruiken (afgezien van batterijgevoede beveiligingscamera's zoals Reolink Argus 3 Pro) om 24/7 de klok rond op te nemen.

Met 24 uur per dag opnemen en monitoren leggen videobeelden het hele incident vast.

Scenario 2: Auto's staan ​​ver van het huis/appartement geparkeerd

Vaker wel dan niet, moet u uw auto een beetje ver van uw huis parkeren, bijvoorbeeld 30 voet of 50 voet van het huis, appartementencomplex, herenhuis, appartement in stadshuisstijl, of buiten het gebouw voor de nacht, waardoor toezicht op uw geparkeerde auto moeilijk.

HD-beveiligingscamera's met een groot bereik voor buiten, die fatsoenlijk infrarood nachtzicht (meer dan 30 meter) en een varifocale lens (optische zoomfunctie) bieden, zijn goede opties om auto-inbrekers of iemand die uw auto beschadigt, te vangen, zoalsReolink RLC-511WA(HD-beveiligingscamera met groot bereik).

Scenario 3: Auto's staan ​​geparkeerd in een vrijstaande garage

Vaak is het in veel gevallen niet mogelijk om kabels naar de camera te leiden op plaatsen waar u uw voertuig parkeert, zoals een vrijstaande garage. Of u kunt geen beveiligingscamera fysiek installeren of bekabelen om uw geparkeerde auto in de gaten te houden. Terwijl je nog steeds moet worden gewaarschuwd en videofeeds moet kunnen bekijken via de mobiele telefoon.

Draadloze/wifi-autobeveiligingscamera's, werkend op netstroom of batterijen, kunnen op de garagedeur worden geplaatst om iemand te betrappen die uw auto 's nachts intoetst of beschadigt, zoalsReolink E1 Pro(draadloze wifi-beveiligingscamera voor auto's),Reolink Argus 3 Pro(oplaadbare/op zonne-energie werkende draadloze buitencamera).

Met microSD-kaart, cloudopslag, houden autobezitters bewegingsgebeurtenissen bij.
Reolink Argus 3 Prokan ook fungeren als verborgen auto of spycam met enkele van zijn schattige huidpakken, en verrassend genoeg ook een zeer goed autoalarm.

Scenario 4: Er is geen of beperkte netwerk-/internettoegang

Ik geloof dat veel mensen hun auto parkeren in gebieden met beperkte of geen netwerk-/internettoegang, zoals een ondergrondse parkeerplaats, een gebied buiten het bereik van het wifi-netwerk.

Om uw geparkeerde auto in de gaten te houden of zelfs bij uitgeschakelde motor te kunnen opnemen, zouden autobezitters kunnen gebruikendashcams die opnemen terwijl uw auto geparkeerd staat, Bijvoorbeeld,BlackVue dashcam-set.

Of het opzetten van een mobiele beveiligingscamera zoalsReolink Go Plus 4G-LTE beveiligingscamera op zonne-energie, die op muren, binnenwelving, de overstek van het dak of onder de dakrand kan worden gemonteerd om over uw geparkeerde auto's te waken.

Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (3)

Reolink Go Plus

Slimme draadloze 4G-batterijcamera

Oplaadbare batterij/zonne-energie, persoons-/voertuigdetectie, 2K 4MP Super HD, tweerichtingsaudio, hoogwaardig nachtzicht, altijd liveweergave.

Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (4)

Conclusie

Als uw auto helaas is ingebroken, vernield, beschadigd, ingetoetst ofgestolen, is het belangrijk om de autoriteit op de hoogte te stellen of het politierapport onmiddellijk in te vullen. Zorg er ondertussen voor dat u een foto van de schade maakt of het incident documenteert voordat u een claim indient bij uw verzekeraar.

Als uw auto niet het doelwit is geweest van autodieven, inbrekers of vandalen, zorg er dan voor dat uw auto verzekerd, afgesloten en veilig geparkeerd is in goed verlichte gebieden en legaal geparkeerd is. Laat bovendien geen waardevolle eigendommen of elektronische gadgets in het zicht liggen en houd je auto netjes en schoon.

Hier zijn een paarnuttige tipsom diefstal, inbraak, sleuteling, vandalisme of schade aan uw auto te voorkomen.

Iemand betrappen op sleutelen aan/inbreken/vandaliseren/stelen van uw auto 's nachts - Reolink Blog (2024)

FAQs

Why won t my surveillance camera connect to WiFi? ›

Check the several reasons why your security cameras working over network (IP cameras) are not working on WiFi. The antennas of the WiFi IP camera are not fixed well – the antennas are loose. Your wireless IP camera does not have power supply. You enter the wrong login password.

Why won t my Reolink camera connect to WiFi? ›

Solution: Go to Device Settings -> Wifi Settings, and check the WiFi signal bar in Reolink Client to see whether the signal is strong enough. If the WiFi signal strength decreases to less than one bar, it means the camera is too far away from the router or there might be too many barriers (such as walls) in between.

What causes a security camera to stop working? ›

So why does video loss happen? In general, the issue of “video loss” on CCTV security cameras or DVR/NVR, in many cases, comes down to several factors: insufficient power supply, unstable network, wiring problems, hardware (cameras, NVR/DVR or monitor) failures, inefficient camera software and IP address conflicts.

Can someone watch you through your phone camera? ›

If a hacker installs spyware on your phone then there is a good chance they will be able to access your camera and turn it on/off as they please.

Can surveillance cameras hear you? ›

However, no matter which type of system is used—whether IP or analog—the same holds true: surveillance cameras can record sound.

Is it safe to connect security cameras to Wi-Fi? ›

Any device connected to the internet can be hacked, and that includes home security cameras. Wired cameras are less vulnerable than Wi-Fi cameras, and those with local storage are less vulnerable than cameras that store video on a cloud-based server. However, all cameras can be hacked.

Do all security cameras need to be connected to Wi-Fi? ›

Most of today's security cameras require Wi-Fi, but some use cellular data instead. One option for those who don't have a Wi-Fi network in their home is to install security cameras that don't need internet at all. Instead, users can choose a camera that uses cellular signals to transmit data.

Do surveillance cameras need Wi-Fi? ›

Yes, it is possible to use your security cameras without internet. It's a good option if you have poor service or lack high-speed access. Many of the cameras that don't use the internet connect through a closed system, such as a CCTV or mobile setup. Learn more about security cameras without internet access here.

Why can't I see my security cameras on my phone? ›

Why won't my security camera connect to my phone? Poor Wi-Fi or a wireless network that has dozens of different devices using it at once will make it difficult to connect your security camera to your phone. Try moving the camera so it is closer to the router and disconnecting/disabling unused devices.

Are there devices that interfere with security cameras? ›

Criminals will use jamming devices to block out signals from cameras or other surveillance equipment to commit a crime without being recorded.

How many years do security cameras last? ›

Generally speaking, cameras will last anywhere from 5 years on up, keeping in mind the technology is only 20 years old. According to Security-Net, a new, current IP camera should last 2 NVR cycles. An NVR cycle is typically between 3-5 years.

Can burglars disable security cameras? ›

Security cameras are not always effective in deterring crime. In fact, in some cases, they may even increase the likelihood of criminal activity. This is because criminals are often able to find ways to disable or destroy surveillance cameras.

What does the red light mean on a security camera? ›

A solid red light on a security camera means there is NOT a local internet or an internet connection.

What does the blue light on a security camera mean? ›

Simply, the blue light flashing on a security camera shows the camera's status. It's designed to help users understand whether the camera is working correctly or not.

Do real security cameras have blinking red lights? ›

Manufacturers are also under the impression that people will believe the camera is real if there is a blinking red light. In reality, almost no real security cameras have blinking red lights. Older cameras may have them but you would be hard pressed to find a modern security camera that does.

What does a red light on a camera mean? ›

The red light on the camera is the infrared lamp necessary to view and record images in dark conditions. It automatically turns on when the light level in the room drops to a point where the full-colour image quality becomes poor.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5613

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.