Asielhonden | Stichting Rijpickerwaard (2024)

Asielhonden | Stichting Rijpickerwaard (1)

Thuis/Asield/Asielhonden

Onze asielhonden

Toestand PLAATSBAAR
NaamMaximaal
RasKruising Spaanse Waterhond
KleurBlond/grijs
GeslachtReu gecastreerd
Geschatte leeftijdCa. 10 jaar
In asiel sinds27 december 2022
VoedingsvoerEn
BijzonderhedenMax is een vrolijke actieve senior, hij houdt van aandacht en is erg op mensen gericht. Met andere honden gaat Max niet zo goed om en ook met katten is hij geen vrienden. Hij loopt netjes mee aan de riem, en kijkt dan gek genoeg niet naar soortgenoten om. Max is dol op zwemmen en een ritje met de auto is voor hem ook altijd feest. Max heeft dieetvoer i.v.m. allergie en daar reageert hij goed op. Wij zoeken voor Max een huis zonder andere dieren en iemand die hem alle liefde en aandacht kan/wil geven.

ToestandPLAATSBAAR
NaamNestel
RasKruising Podenco
KleurBruin
GeslachtReu gecastreerd
Geschatte leeftijdCa. 1 jaar
In asiel sinds17 maart 2023
BijzonderhedenNestor is in ons asiel gekomen via een uitwisseling met Stichting Arca uit Spanje. Hij weegt ca. 13 kg en heeft een schofthoogte van ongeveer 51 cm.

ToestandPLAATSBAAR
NaamFenna
RasKruising middel
KleurDriekleur
GeslachtTeef gesteriliseerd
Geschatte leeftijdCa. 6 jaar
In asiel sinds6 april 2023
BijzonderhedenLieve mooie Fenna is sociaal met andere honden. Ze heeft wel haar voorkeuren. Fenna moet wel wennen aan nieuwe mensen en omgeving. Neem je rustig de tijd en ga je bij haar zitten, snuffelt ze en komt ze naar je toe. Kent Fenna je dan begroet zij je vrolijk en wil graag bij je zijn. Fenna speelt graag met andere honden en is dol op wandelen, zij loopt goed mee aan de riem, trekt nog wel iets. Noem je haar naam tijdens het wandelen, is zij meteen alert. Ze luistert goed naar haar naam. Ze is niet bang voor verkeer en autorijden vindt Fenna een feestje. Fenna is gewend in een huis te wonen, is zindelijk en geeft aan wanneer zij naar buiten moet/wil. Fenna is dol op haar mand, krult zich daar graag in op. Fenna kan niet met katten, buiten heeft zij een jachtinstinct naar vogels/eenden. Zij is hier goed in te corrigeren. Vuurwerk vindt Fenna echt niet leuk. Wie geeft Fenna een nieuw thuis en laat haar in haar tempo wennen aan haar nieuwe thuissituatie en nieuwe mensen om haar heen. Heb je hier alle geduld voor, dan krijg je een vriendin voor het leven aan haar. Fenna is afgestaan aan het asiel. Zij weegt ca. 25 kg en heeft een schofthoogte van ongeveer 55 cm.

ToestandPLAATSBAAR
NaamGuusje
RasKruising middel
KleurGrijs/wit
GeslachtReu gecastreerd
Geschatte leeftijdCa. 7,5 jaar
In asiel sinds8 Mei 2023
BijzonderhedenVrolijke actieve Guusje is een blij hondje die graag bij je is. Hij is dol op knuffelen en is baasgericht. Guusje wordt blij van lekker wandelen waarna hij thuis bij zijn baasje mag komen liggen. Guusje is sociaal naar andere honden en loopt netjes mee aan de riem. In huis is Guusje heel aanhankelijk en rustig, buiten is hij actief, snuffelt hij graag en is alert wat er buiten allemaal gebeurt. Guusje is zindelijk en geeft goed aan wanneer hij naar buiten moet. Guusje kan niet met katten geplaatst worden. Katten in zijn buurt ook bijvoorbeeld in de tuin naast hem, geeft Guusje veel onrust en hij zal blijven zoeken naar de katten. Voor Guusje zijn we op zoek naar een rustig gezin/huishouden met niet te veel prikkels en waar hij als enige hond geplaatst kan worden. Guusje wil graag alle aandacht voor zichzelf hebben. Hij kan jaloers reageren op een andere hond in het gezin. Nieuwsgierig geworden naar Guusje, neem dan contact met ons op. Guusje is afgestaan aan het asiel, hij is ca. 30 cm hoog en weegt 9,5 kg.

ToestandGERESERVEERD
NaamGina
RasMechelse herder
KleurBruin/zwart
GeslachtTeef gesteriliseerd
Geschatte leeftijdCa. 1 jaar
In asiel sinds8 juni 2023
BijzonderhedenGina is een aanhankelijk en mensgericht meisje. Zij staat hoog in haar energie, is ontzettend leerbaar en wil heel graag voor je werken. Zoals het Mechelse herders betaamt, willen zij graag op stap met hun baasje en is hun baasje alles voor hun. Gina heeft dit ook, ze is heel graag bij je, kijkt je aan met een blik wat gaan we doen, ik heb er zin in. Gina loopt goed mee aan de riem, wordt ze afgeleid wil ze iets trekken, hierin is zij heel goed te corrigeren. Gina is heel leergierig, de commando’s zit, af, lig, wachten en zachtjes kent zij al. Gina kan niet met katten geplaatst worden. Voor Gina zoeken wij mensen die bekend zijn met herders en vooral met de Mechelse herder, weten dat zij consequent, liefdevol, zacht en duidelijk met hen om moet gaan, de Mechelse herder respecteert. Ben jij deze baas, kom kennis maken met Gina, echt je krijgt een maatje voor het leven aan haar. Gina is afgestaan aan het asiel. Ze weegt ongeveer 25 kg en heeft een schofthoogte van 55 cm.

ToestandIK HEB EEN BAAS
NaamRadja
RasKruising Labrador
KleurZwart/witte bef
GeslachtReu
Geschatte leeftijdCa. 10 maanden
In asiel sinds7 maart 2023
BijzonderhedenRadja is een vrolijke open blije puber. Hij is heel speels en sociaal met alle honden. Radja begroet je altijd even vrolijk en enthousiast, wil graag bij je zijn en is dol op knuffelen. Radja vindt het leven één groot feest en is dol op wandelen. Hij loopt redelijk mee aan de riem maar weet nog niet precies wat er van hem verwacht wordt. Hij is heel leergierig, leer je hem dat hij netjes naast je loopt, wil hij dat ook graag doen. Een gehoorzaamheidscursus is een pré, hij is heel leergierig en dol op koekjes waar hij goed mee te trainen is. Radja kan prima bij een kat geplaatst worden, mits de kat een actieve/speelse hond geen probleem vindt. Wie geeft deze lieverd zijn eigen thuis waar hij verder op mag groeien en gaat met hem de wereld verkennen. Radja is door zijn baas afgestaan aan het asiel. Hij weegt ca. 30 kg en heeft een schofthoogte van ongeveer 60 cm.

ToestandIK HEB EEN BAAS
NaamMika
RasKruising Bodeguero
KleurDriekleur (veel wit)
GeslachtTeef gesteriliseerd
Geschatte leeftijdCa. 3,5 jaar
In asiel sinds24 oktober 2020
VoedingsvoerJa, Z/D van Hill’s en medicatie prednoral
BijzonderhedenMika is een vrolijke actieve hond, wil graag bij je zijn en is dol op knuffelen. Ze loopt goed mee aan de riem en is sociaal en speels met andere honden. Ze ligt graag in een mand. Ze wordt niet geplaatst in een gezin met katten, hier kan ze niet goed mee omgaan. Mika is bekend met IBD dit is een chronische maagdarm ontsteking. Ze krijgt hiervoor levenslang prednoral en dieetvoer Z/D van Hill’s en ze mag niks anders eten. Kosten voor dieetvoer en medicatie zijn ca. 75 euro per maand. Door de IBD kan Mika af en toe aan de diarree zijn en stress kan hierin ook een rol spelen. Als ze hier erge last van heeft moet dit met een dierenarts besproken worden die kan dan bv. diarreeremmers en indien nodig antibiotica geven om dit tegen te gaan.

ToestandIK HEB EEN BAAS
NaamSophie
RasBoomer
KleurBruin/wit
GeslachtTeef gesteriliseerd
Geschatte leeftijdCa. 12 jaar
In asiel sinds11 juli 2022
VoedingsvoerEn
BijzonderhedenSophie is een lief en vrolijk meisje op leeftijd. Ze is bij ons terecht gekomen omdat haar eigenaar ziek werd. Ze is sociaal naar andere honden, katten vindt ze ook prima. Sophie is wel een hondje dat enige ongemakken heeft. Ze heeft een allergie waardoor ze plekjes op de huid kan krijgen en jeukende ontstoken oortjes. Daarom staat ze op een dieetvoer, wat betekent dat ze absoluut niets anders mag eten. Tegen de jeuk krijgt Sophie medicatie en 1x per week wordt ze gewassen met een speciale shampoo. Vanwege haar artrose staat ze op een pijnstiller. Hierdoor zijn de kosten betreffende voer en medicatie ongeveer € 4,65 per dag. Sophie zelf is van dit alles niet onder de indruk, zolang ze maar vertroeteld wordt. Ze is een kleine diva, die als het koud is zelfs haar eigen truitje en jasje heeft.
Asielhonden | Stichting Rijpickerwaard (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5894

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.